COMPLEXBUD - POLITYKA PRYWATNOŚCI

ul.Zemborzycka 53
20-445 LUBLIN

+48 724 504 504, +48 724 704 704, 724 804 804
info@complexbud.eu

Nowości

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W zawiązku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych - tzw. RODO - przekazujemy Ci podstawowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych:

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystanie z serwisów, których administratorem jest COMPLEXBUD Paweł Piotrowski (zwanych dalej "Serwisem" lub "Serwisami") jest równoznaczne z akceptacją przedstawionej poniżej Polityki prywatności.

COMPLEXBUD Paweł Piotrowski z siedzibą w 21-100 Lubartów Trzciniec 10, NIP 7132922415, REGON: 366652360, zwaną dalej COMPLEXBUD., reprezentowanym przez właściciela Paweł Piotrowski szanuje prawo użytkowników do prywatności.

COMPLEXBUD stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegając ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników.

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

COMPLEXBUD. przetwarza dane osobowe użytkowników serwisów, których jest administratorem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

COMPLEXBUDprzetwarza dane osobowe użytkowników, wyłącznie dobrowolnie przez nich udostępnione, w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych użytkownika, a także prawo do poprawiania tych danych oraz żądania zaniechania ich przetwarzania.

COMPLEXBUD może przetwarzać dane osobowe użytkowników serwisów, których jest administratorem, w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania własnych informacji handlowych lub informacji handlowych swoich partnerów biznesowych, wyłącznie w przypadku wyraźnego udzielenia zgody przez danego użytkownika.

W każdym przypadku przetwarzania przez COMPLEXBUD. danych osobowych użytkowników, użytkownicy są o tym informowani, a sposób kontaktu w sprawie zmiany danych, usunięcia danych, etc. jest każdorazowo dokładnie opisany w regulaminie danego Serwisu administrowanego przez COMPLEXBUD

COMPLEXBUD co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika, bądź na żądanie organów uprawnionych. COMPLEXBUD może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np.: liczby osób odwiedzających serwisy. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

COOKIES:

Innym sposobem zbierania przez COMPLEXBUD informacji o użytkownikach jest stosowanie "cookies" (tzw. ciasteczka), czyli plików, zawierających dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika danego Serwisu internetowego, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem, z tego urządzenia końcowego.

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies jest COMPLEXBUD

Przedmiotowe działanie odbywa się zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

Pliki cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z Serwisu, nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych użytkowników. Co ważne, pliki cookies nie niszczą systemu na danym urządzeniu końcowym, ani nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników oraz nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego użytkownika serwisu;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron 

internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

w celu zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego użytkownika Serwisu, zarówno przez COMPLEXBUD jak i innych reklamodawców, a także partnerów biznesowych COMPLEXBUD

W ramach Serwisów stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne", "stałe" oraz "zewnętrzne".

Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania w ramach danego Serwisu.

"Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez użytkownika Serwisu ustawień i personalizacji interfejsu użytkownika.

"Zewnętrzne" pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisów oraz dostarczanie użytkownikom treści reklamowych, optymalnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych użytkowników.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

  • ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES:

Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, smartfonach, jak i innych urządzeniach. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto jednak wspomnieć, że usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Serwisu.

  • Usuwanie plików cookie nie powoduje usunięcia obiektów przechowywanych lokalnie (Local Storage Objects, LSO), takich jak obiekty Flash i HTML5. Aby zarządzać ustawieniami plików cookie Flash oraz preferencjami, należy skorzystać z menedżera ustawień na stronie Adobe, lub klikając tutaj. W przypadku usunięcia obiektów Flash z naszych usług, uzyskanie dostępu i korzystanie z całej lub części usług lub korzystania z oferowanych informacji i usług może nie być możliwe. 
  • Reklama oparta na zainteresowaniach. Aby dowiedzieć się więcej na temat reklamy opartej na zainteresowaniach oraz sposobu rezygnacji z niektórych reklam, można odwiedzić zasoby onlineNetwork Advertising Initiative na stronie http://www.networkadvertising.org/choices, zasoby DAA na tronie www.aboutads.info/choices i/lub stronę Your Online Choices pod adresem www.youronlinechoices.com/uk.  
  • Powiązanie pomiędzy urządzeniami. Należy pamiętać, że rezygnacja z otrzymywania reklam opartych na zainteresowaniach poprzez zasoby online NAI, DAA lub Your Online Choices spowoduje rezygnację użytkownika z otrzymywania tych reklam na określonym urządzeniu lub przeglądarce, jednak użytkownik nadal może otrzymywać reklamę opartą na zainteresowaniach na innych urządzeniach. Należy przeprowadzić rezygnację w każdej przeglądarce i obsługiwanym urządzeniu. 
  • Reklama mobilna. Istnieje możliwość ograniczenia reklamy opartej na zainteresowaniach poprzez ustawienia w urządzeniu mobilnym, poprzez wybranie opcji „ogranicz śledzenie reklam” (limit ad tracking) (iOS) lub „rezygnuj z reklam opartych na zainteresowaniach” (opt-out of interest based ads) (Android). Istnieje także możliwość rezygnacji z pewnych, lecz nie wszystkich reklam opartych na zainteresowaniach oferowanych przez sieci urządzeń mobilnych, odwiedzając http://youradchoices.com/appchoices oraz pobierając aplikację mobilną AppChoices. 
  • Niektóre opcje rezygnacji mogą nie być skuteczne, jeśli przeglądarka jest ustawiona na funkcję akceptowania plików cookie. W przypadku usunięcia plików cookie, zmiany ustawień przeglądarki, zmiany przeglądarki lub komputera lub korzystania z innego systemu operacyjnego konieczna będzie ponowna rezygnacja.

Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest pod adresem http://www.aboutcookies.org/ oraz http://wszystkoociasteczkach.pl.

LINKI DO INNYCH STRON WWW I SERWISY ZEWNĘTRZNE:

Polityka Prywatności nie dotyczy innych serwisów i firm, których dane kontaktowe podawane są w Serwisie poza COMPLEXBUD Jeśli w Serwisie są zawarte linki do innych stron internetowych, COMPLEXBUD. zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internatowych.

Polityka Prywatności nie dotyczy również usług świadczonych przez inne podmioty za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu, jeśli usługi takie są świadczone przez podmioty trzecie.Więcej na temat zasad korzystania z Serwisów znajdą Państwo w Regulaminie każdego z Serwisów administrowanych przez COMPLEXBUD.

§ 1 DANE OSOBOWE

Administrator, przetwarza dane osobowe Abonentów, podane w formularzu Zamówienia podczas świadczenia Usług. 

Przetwarzanie danych osobowych, odbywa się na podstawie art. 18 ust. 1 i ust.2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 23 ust.1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych. Każdy kto podał swoje dane osobowe w Serwisie ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych znajdujących się w zbiorze administrowanym przez Administratora oraz ich poprawiania. Dane Abonenta nie będą udostępniane innym podmiotom i osobom trzecim. Podanie danych osobowych w Serwisie jest wymagane.

Serwis Complexbud.eu zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW.

§ 2 KWESTIE TECHNICZNE

Warunkami technicznymi skorzystania z możliwości usług COMPLEXBUD., w szczególności zamawiania i składania rezerwacji jest: połączenie z siecią Internet oraz korzystanie z przeglądarki WWW poprawnie obsługującej standardy: XHTML 1.0, CSS, javascript oraz posiadanie dostępu do skrzynki e-mail. 

Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Administrator wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Administratora, próby włamania lub innego działania na jej szkodę.Niektóre obszary Systemu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych ułatwiających logowanie Zarejestrowanego użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

Istnieje przy tym możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, która spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem takiej zmiany może być jednak utrata pewnych funkcji Serwisu.Administrator serwisu nie ma wglądu w hasła Użytkowników, gdyż są one zaszyfrowane.

§ 3 BEZPIECZEŃSTWO KONTA ABONENTA

Każdy Abonent ma obowiązek chronić dostęp do swojego hasła. Abonent nie powinien w żadnym wypadku udostępniać swojego hasła osobom trzecim. Za wszelkie działania Abonenta lub osób trzecich na rzecz jego konta odpowiada on sam. W przypadku podejrzenia o kradzież hasła należy niezwłocznie je zmienić korzystając z opcji Zmień hasło.

Nie należy zapisywać hasła w przeglądarce internetowej. W razie konieczności należy to robić wyłącznie na komputerze, do którego posiada się wyłączny dostęp. W szczególności nie należy zapamiętywać haseł na komputerach dostępnych publicznie (np. w kawiarenkach internetowych).

Panel Administracyjny Systemu zawiera poufne dane. Abonent nie powinien nikomu udostępniać informacji pozwalających na dostęp i korzystanie z panelu.

§ 4 ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

§ 5 KONTAKT

Firma zbierająca dane: COMPLEXBUD Paweł Piotrowski z siedzibą w 21-100 Lubartów Trzciniec 10

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza 

kontaktowego w zakładce kontakt.

 

Data obowiązywania: 25 maja 2018