COMPLEXBUD - ROCKWOOL

ul.Zemborzycka 53
20-445 LUBLIN

+48 724 504 504, +48 724 704 704, 724 804 804
info@complexbud.eu

Nowości

ROCKWOOL

rockwool ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. należy do Grupy ROCKWOOL - światowego lidera w produkcji skalnej wełny mineralnej - dostawcy produktów, systemów i rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej, akustyki i bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych.

ROCKWOOL był pierwszym zachodnim inwestorem, który uruchomił w Polsce produkcję i sprzedaż materiałów izolacyjnych ze skalnej wełny mineralnej. W ciągu 24 lat funkcjonowania na krajowym rynku, zainwestowaliśmy w proces technologiczny, rozbudowę linii i instalacje proekologiczne ponad 1 miliard złotych.
Dwie fabryki w Polsce
ROCKWOOL Polska posiada dwie fabryki – w Cigacicach koło Zielonej Góry, i w Małkini, w okolicach Ostrowii Mazowieckiej. Łącznie w obydwu fabrykach ROCKWOOL Polska posiada siedem linii produkcyjnych oraz dodatkowe linie obróbki półproduktów i wyrobów gotowych.
ROCKWOOL produkuje wyroby ze skalnej wełny mineralnej służące jako izolacja termiczna, akustyczna i przeciwpożarowa w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym, obiektach przemysłowych i handlowych oraz instalacjach technicznych.

Dlaczego ROCKWOOL?

ROCKWOOL oferuje szeroką gamę wyrobów izolacyjnych.
Zróżnicowanie parametrów i cech użytkowych produktów ROCKWOOL pozwala na zastosowanie materiału odpowiednio przystosowanego do konkretnej konstrukcji lub instalacji. Oferta ROCKWOOL to płyty, maty, otuliny do stosowania w takich sektorach jak:
budownictwo mieszkaniowe (jedno- i wielorodzinne)
budownictwo sportowe,
budownictwo obiektów usługowych i użyteczności publicznej,
budownictwo przemysłowe,
energetyka,
wentylacja i ogrzewnictwo.
ROCKWOOL Polska to także:
Profesjonalne doradztwo techniczne
Profesjonalna obsługa obejmująca doradztwo techniczne, Energy Design Center i obsługę klienta. Dział Doradztwa i Specyfikacji Technicznej składający się z doświadczonej kadry inżynierskiej, cyklicznie przeprowadza szkolenia z zakresu własności i zastosowań produktów ROCKWOOL. Skierowane są one do wykonawców, firm handlowych, projektantów i architektów oraz uczniów szkół średnich i uczelni wyższych.
Logistyka i dostępność
Sprawna logistka pozwalająca na obecność produktów ze skalnej wełny ROCKWOOL w około 2000 punktów sprzedaży na terenie całej Polski oraz eksport na Ukrainę, Czechy, Słowację, do krajów bałtyckich, skandynawskich, Włoch, Rumuni, na Węgry, do Turcji itp.
Laboratorium i jakość
Laboratorium ROCKWOOL wykonuje badania i pomiary służące do oceny jakościowej wyrobów z wełny skalnej, bierze udział w badaniach nad rozwojem produktów, poddaje ocenie jakościowej surowce do produkcji skalnej wełny mineralnej, a także bada wpływ produkcji na środowisko.

 PRODUKTY

Narzędzia i programy obliczeniowe ROCKWOOL

  1. Kalkulator oporu cieplnego R
  2. OptiHouse - Program obliczeniowy analizuje relację między jakością energetyczną domu a kosztami poniesionymi na jej osiągnięcie oraz na ogrzewanie w okresie użytkowania.
  3. KALKULATOR U, FRSI I C-W
  4. Kalkulator FIREPRO - Program służy do doboru grubości izolacji zgodnie z aprobatami technicznymi stworzonymi dla systemów zabezpieczeń ogniochronnych ROCKWOOL.
  5. Kalkulator Heatrock  - Służy do wyznaczania grubości izolacji w technice grzewczej, chłodnictwie i instalacjach przemysłowych.
  6. Kalkulator SoundPro - służy do doboru rozwiązań ścian działowych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi izolacyjności akustycznej, odporności ogniowej oraz izolacyjności termicznej